Årets program

 

Sammensætningen af årets program er vigtig af flere grunde. Dels skal det være motiverende og udbytterigt samt understøtte den fælles passion. Dels skal det være så attraktivt, at de enkelte arrangementer prioriteres højt med aktiv deltagelse til følge. Netop derfor lægger vi stor vægt på, at de erhvervsfaglige og lærende indlæg fra vores eksterne foredragsholdere i løbet af vinteren tager udgangspunkt i reelle udfordringer fra dagligdagen. Som leder og virksomhedsejer bliver du konstant udfordret, og jo bedre rustet og jo bedre forberedt du er, jo bedre kan du navigere.

Det er ikke vores ambition at tilbyde færdige løsninger på ethvert problem, men derimod at give vores medlemmer en så bred forståelse for de daglige udfordringer og hinandens kompetencer, at løsninger hurtigt og sikkert kan findes på langt de fleste forretningsmæssige problemstillinger.

I sommerhalvåret gives der plads til vores fælles passion for golf. Golfen afvikles på kvalitetsbaner i ind- og udland som en løbende turnering. Men også igennem sommeren vil der være indlagt en række eksterne foredrag som inspiration og refleksion til dig som leder og virksomhedsejer. Golfen bliver således en værdifuld parameter for virksomhedens foresatte vækst og successfulde udvikling.

den-doer-havde-jeg-aldring-selv-aabnet
“Den dør havde jeg aldrig selv lukket op”
Olav Munksgaard, Direktør/partner, Infotool
"Det at være en del af et netværk er en forretningsmæssig beslutning"